Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING LASHES BY JENNY

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Lashes by Jenny verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Lashes by Jenny, of om een andere reden persoonsgegevens aan Lashes by Jenny verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Lashes by Jenny, Gieterweg 13-18 9462 TC GASSELTE, KvK nr. 64924688.
De salon is bereikbaar via wimperextensionsgasselte@gmail.com en via tel. nr. 06-51571920.

2. Welke gegevens verwerkt Lashes by Jenny en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam.
b) geboortedatum.
c) adresgegevens eventueel postadres.
d) telefoonnummer.
e) gezondheidsgegevens via intakeformulier.
f) voor – en na foto’s.

2.2 Lashes by Jenny verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinde:
a) uw naam, adres, telefoonnummer wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
b) uw geboortedatum voor leeftijdscontrole, onder de 16 vind er geen behandeling plaats.
c) uw naam, adresgegevens wordt gebruikt voor het versturen van facturen indien nodig.
d) uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
e) voor- en na foto’s van behandelingen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van wimpers en/of wenkbrauwen worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

3. Bewaartermijnen

Lashes by Jenny verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Lashes by Jenny passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Lashes by Jenny gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Lashes by Jenny kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Lashes by Jenny zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Lashes by Jenny uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Lashes by Jenny via wimperextensionsgasselte@gmail.com of tel. nr. 06-51571920.

 6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.